Stypendium dla Irka Jędrka

PDF Drukuj Email

23 stycznia był dniem wyjątkowym dla całej społeczności Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni Sołectwo Majdan Łętowski. Swoją obecnością zaszczycili nas Senator Rzeczpospolitej Polskiej Janina Sagatowska, Sekretarz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Danuta Pinderska, proboszcz Parafii w Łętowni ks. Stefan Śnieżek oraz proboszcz Parafii w Majdanie Łętowskim ks. Maciej Marek.
W obecności dyrektora Gimnazjum Adama Madeja, nauczycieli zaproszonych gości oraz uczniów Janina Sagatowska przekazała ufundowane przez siebie stypendium dla ucznia szkoły Ireneusza Jędrka. W mowie powitalnej wspomniała, że nasza szkoła zajmuje szczególne miejsce w jej sercu. Doświadczyła tego, będąc gościem honorowym podczas uroczystości nadania imienia szkole. Już wtedy zauważyła, że młodzież tutaj jest wyjątkowa, utalentowana i wrażliwa. Wybór bł. ks. Jerzego Popiełuszki na patrona szkoły świadczy o tym, że uczniowie tej szkoły chcą podążać drogą prawdy, dobra i miłości. Wyraziła także zadowolenie, że może przynajmniej w niewielkim stopniu przyczynić się do rozwijania talentu Irka, a wartości materialne są nieistotne w porównaniu z jego talentem, osobowością i wrażliwością.

Ireneusz w ramach podziękowania przedstawił krótki recital, który poruszył wszystkich zebranych. Serdecznie dziękujemy senator Janinie Sagatowskiej za wsparcie oraz pamięć. Mamy nadzieję, że będzie częstym gościem w naszym gimnazjum.


alt

alt

 
free pokereverest poker revie