Drukuj

STATUT

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/2017Informacja Dyrektora Gimnazjum z dnia 27.02.2015 w sprawie rekrutacji uczniów spoza obwodu gimnazjum

Informacja Dyrektora Gimnazjum z dnia 28.02.2014r. w sprawie rekrutacji


Projekty edukacyjne:

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

PROPOZYCJE TEMATÓW

DEKLARACJA UCZNIA

KARTA PROJEKTU

ARKUSZ OCENY PROJEKTU

KARTA SAMOOCENY